ENG
FB

Liliana Olech - kierownik biura organizacyjnego

Jest absolwentką Studium Oświaty i Kultury w Krakowie oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu oraz studiów podyplomowych z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych (Politechnika Krakowska-Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

Realizuje projekty w dziedzinie kultury oraz współpracy międzynarodowej, głównie z zakresu muzyki i teatru oraz projekty interdyscyplinarne związane z muzyką, baletem, literaturą oraz teatrem.

Jest współorganizatorem wielu projektów, realizowanych z powodzeniem przez instytucje kultury oraz stowarzyszenia, korzystające ze środków publicznych i prywatnych.  Obowiązki wykonywane w podstawowym miejscu pracy, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, regionalnej instytucji  kultury Województwa Małopolskiego, która w swoich działaniach współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami i artystami z Europy, Polski oraz Małopolski, pozwalają w dalszym ciągu tę wiedzę rozwijać.

Do roku 2014 pracowała na stanowisku kierownika Działu Sztuki Profesjonalnej.   Koordynowała najważniejsze przedsięwzięcia w zakresie sztuki profesjonalnej: cykl WIECZORY MAŁOPOLSKIE, Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN AND CLASSIC oraz Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS.  Razem ze współpracownikami realizuje również inne wydarzenia: Koncerty Noworoczne, Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki PAMIĘTAJCIE O OGRODACH, Sądecki Festiwal Organowy L’ARTE  ORGANICA.

Od początku istnienia, jest kierownikiem biura Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, który w polskim środowisku muzycznym cieszy się uznaniem i opinią drugiego najważniejszego konkursu wokalnego w Polsce. Jest to fakt o tyle wart podkreślenia, że konkurs nieprzerwanie od roku 1985 odbywa się w 90-tysięcznym Nowym Sączu, podczas gdy  najważniejszy, bo za taki uważa się Konkurs Moniuszkowski , organizowany jest przez Teatr Wielki-Operę Narodową w Warszawie.

Pod jej kierunkiem realizowane były również 2 projekty dofinansowane z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Herbert  oraz Chopin.

W roku 2007, uchwalonym przez Sejm RP Rokiem Karola Szymanowskiego, na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego, była producentem plenerowego widowiska baletowego „Harnasie”, którego 4 wykonania miały miejsce w Zakopanem, Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie, a w którym wzięło udział ok. 300 wykonawców.

Jest autorką oraz kierownikiem 3 projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

  • XV Międzynarodowy Festiwal i XIII Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu - SZTUKA WOKALNA EUROPY ŚRODKOWEJ 
  • Młoda publiczność w operze - przystąpienie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ  w Nowym Sączu do organizacji OPERA EUROPA
  • Małopolskie instytucje kultury w sieci współpracy OPERA EUROPA.
     

Od marca 2014 roku jest dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ (oddziału Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu).

W roku 2011 Liliana Olech została odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W lutym 2017 roku otrzymała brązowy medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS.