ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Zdzisława DONAT

Mieczysław DONDAJEWSKI

Michalina GROWIEC

Halina MICKIEWICZÓWNA

Bogdan PAPROCKI

Eugeniusz SĄSIADEK

Franciszek WESOŁOWSKI

Irena WINIARSKA

Bogusław SZYNALSKI - sekretarz