ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Bonaldo GIAIOTTI

Piotr KUSIEWICZ

Edith MATHIS

Leonard Andrzej MRÓZ

Andrzej SZWED

Urszula TRAWIŃSKA-MOROZ

Ewa WDOWICKA

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz