ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Walter BERRY

Ryszard KARCZYKOWSKI

Anna MALEWICZ-MADEY

Piotr NĘDZYŃSKI

Birgit NILSSON - honorowa przewodnicząca

Hanna RUMOWSKA-MACHNIKOWSKA

Bogna SOKORSKA

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz