ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Adam DULIŃSKI

Halina MICKIEWICZÓWNA

Krzysztof MISSONA

Eugeniusz SĄSIADEK

Bogna SOKORSKA

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz