ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Jan BALLARIN

Ileana COTRUBAS

Josef HUSSEK

Ryszard KARCZYKOWSKI

Sarah MEREDITH

Katarzyna RYMARCZYK

Barbara Ewa WERNER

Włodzimierz ZALEWSKI

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz