ENG
FB

Historia Festiwalu

Zapoczątkowany w maju 1985 roku pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu z inicjatywy ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. Heleny Łazarskiej - obecnie profesora zwyczajnego Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Festiwal realizowany jest przez instytucję kultury województwa małopolskiego: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. Od 2001 roku istnieje jako FESTIWAL I KONKURS SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI. Nowy Sącz zawdzięcza Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari Helenie Łazarskiej, oraz Antoniemu Malczakowi, długoletniemu dyrektorowi Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, nazwanymi żartobliwie w prasie ich „rodzicami chrzestnymi”. Helena Łazarska jest twórcą koncepcji artystycznej, a Antoni Malczak odpowiada za stronę organizacyjną i finansową. Profesor Łazarska wspomina: 

Gdy zaczęłam uczyć śpiewu w Nowym Sączu, moim pierwszym miejscu pracy pedagogicznej, poznałam pana Malczaka, który będąc dobrym muzykiem, okazał się też fenomenalnym organizatorem. Po latach zaowocowało to współpracą. Dzięki jego całemu zespołowi atmosfera Konkursu zawsze była i jest bardzo ciepła i życzliwa.
Aspekt ludzki jest dla nas obojga równie ważny jak ten artystyczny. Staramy się odnosić do siebie hasło Festiwalu „kochajcie muzykę w sobie a nie siebie w muzyce”.

Do zasług Antoniego Malczaka należy między innymi uratowanie podstawy materialnej Festiwalu w latach kryzysowych, pozyskiwanie poważnych mecenasów, a w rezultacie stworzenie wyjątkowo korzystnych warunków uczestnikom konkursu, a także stworzenie możliwości sprowadzania do Nowego Sącza wybitnych artystów oraz członków jury światowej sławy. Poza tym stworzył on biuro festiwalowe, którego obsadę personalną wdrożył do perfekcyjnego realizowania zadań organizacyjnych. Prowadząc ten Festiwal przez długie lata, oboje sprawili, że młodzi śpiewacy, kończący akademie muzyczne bądź ich absolwenci mogą poprzez udział w Konkursie rozpoczynać swoje wielkie śpiewacze kariery.

Antoni Malczak wspólnie z obecną Dyrektor Artystyczną Konkursu, Małgorzatą Walewską, ten właśnie klimat Konkursu wspólnie starają się utrzymać. 

W 1991 roku Festiwal zyskał status międzynarodowy. Wówczas po raz pierwszy zwycięzcą był obcokrajowiec: Andriej Szkurgan z Ukrainy. Został on natychmiast zaangażowany w Teatrze Wielkim w Łodzi, następnie w Warszawie, a rok później wygrał wielki konkurs w Tuluzie. 

Od tamtego czasu przez sale koncertowe Festiwalu i Konkursu przewinęły się setki wokalistów z Polski i całej Europy, ale także z tak odległych krajów jak – Korea Południowa, czy Japonia. Autorytet i nazwisko Heleny Łazarskiej, zaliczanej do grona najwybitniejszych pedagogów w Europie, przyciąga do Nowego Sącza wybitnych śpiewaków i muzyków z całego świata. Ich udział, a także atrakcyjny repertuar koncertów, pozyskuje coraz liczniejszą rzeszę melomanów, w tym również młodzieży.

Sam Konkurs – obok znaczenia, jakie taki typ współzawodnictwa wszędzie na świecie posiada – pomyślany został jako etap kształcenia i przygotowania młodych śpiewaków do wielkich międzynarodowych konkursów i występów. Chodzi szczególnie o propagowanie wartościowej muzyki różnych stylów i gatunków poprzez realizowanie prawidłowej sztuki wokalnej, o najszerzej pojęty rozwój młodych śpiewaków, kształtowanie ich muzycznych i artystycznych upodobań oraz świadomości w zakresie zdobywania rzetelnego warsztatu wokalnego, o poszukiwanie własnej osobowości twórczej oraz promowanie talentów.

Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia festiwalowe: spektakle operowe, koncerty symfoniczne i kameralne z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów. Koncerty powinny ujawniać i odkrywać różne aspekty sztuki wokalnej. Stąd ich niektóre tytuły: "Instrumenty śpiewające – śpiew instrumentalny", "Między słowem a ornamentem", "Śpiew przez pokolenia". W ramach Festiwalu odbywały się również spotkania, konferencje władz i pedagogów śpiewu akademii muzycznych w Polsce, mające doprowadzić m.in. do wytworzenia wspólnej, kompetentnej i życzliwej platformy współpracy, wymiany doświadczeń, tworzenia jednolitych kryteriów merytorycznych w dziedzinie dydaktyki wokalnej.