ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Eva BLAHOVÁ (Słowacja)

Zdzisława DONAT

Bernard ŁADYSZ

Wojciech MACIEJOWSKI

Ewa MICHNIK

Jadwiga RAPPÉ

Leopold SPITZER

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz