ENG
FB

Andrzej Zarych - Dyrektor Festiwalu

Jest absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Pedagogiczny). Na tej uczelni pracował też jako asystent. Studia podyplomowe ukończył na UJ i WSB-NLU.

Był dziennikarzem sądeckiego Radia Echo (1995-98) i Gazety Krakowskiej (kierownik oddziału w Nowym Sączu, 1999-2000). Przez długi czas współpracował z Regionalną Telewizją Kablową (współgospodarz, z Grzegorzem Tabaszem, programów „Natura i ich dwóch”). W Radiu RDN Nowy Sącz i Małopolska od wielu lat prowadzi autorskie programy, min.: „Folkową Listę Przebojów” i „Kuchnię Dobrze Nastawioną”.

Od roku 2000 do 2019 pracował w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (jako dyrektor Kancelarii Powiatu oraz Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą), gdzie w swej działalności duży nacisk kładł na promocję walorów krajobrazowych, turystycznych, uzdrowiskowych, historycznych i kulturowych Sądecczyzny. Był nauczycielem akademickim na kilku uczelniach, m.in.: UJ, WSB-NLU i PWSZ.

W 2019 roku objął stanowisko dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Mężczyzna w granatowym garniturze i okularach