ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Zdzisława DONAT

Christiane HAMPE

Andrzej HIOLSKI

Antonina KAWECKA

Tadeusz KOPACKI

Peter KOPREK

Wojciech Jan ŚMIETANA

Daniel KALETA - sekretarz