ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Ligi ALVA

Delfina AMBROZIAK

Gundula JANOWITZ

Leonard Andrzej MRÓZ

Kazimierz PUSTELAK

Brygida SKIBA

Stefania TOCZYSKA

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz