ENG
FB

Antoni Malczak - Dyrektor Festiwalu w latach 1985-2019

Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, Studium Nauczycielskiego w Nowym Sączu oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1969 - 1978 pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu, od roku 1978 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, przekształconym w 1999 roku w Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. W latach 1980 - 2019 był dyrektorem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Był inicjatorem i organizatorem przedsięwzięć i projektów kulturalnych o wymiarze krajowym i międzynarodowym:

  • Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej im. Ady Sari (od 1985)
  • „Święto Dzieci Gór” – Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych (od 1992)
  • Sądecki Festiwal Muzyczny „Iubilaei Cantus” (od 1995)
  • Międzynarodowy Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego „Fun and Classic” (od 2001)Festiwal Muzyki Organowej „L’arte organica”(od 2002)
     

Inicjator i realizator modernizacji i rozbudowy zabytkowego obiektu „Sokoła” w Nowym Sączu – profesjonalna scena teatralno-koncertowa z widownią na około 350 miejsc oraz 5 sal kameralnych. Sala koncertowa wyposażona w  koncertowe fortepiany oraz koncertowe organy piszczałkowe o mechanicznej trakturze gry i 51-głosach. Zmodernizowany gmach sądeckiego „Sokoła” jest jednym z największych i najbardziej funkcjonalnych tego typu obiektów kultury w Polsce. W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wypracowano modelowy system ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji kultury regionalnej. Rocznie instytucja realizuje ponad 20 znaczących przeglądów, konkursów i festiwali, których zadaniem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego oraz kilkanaście różnych form kształcenia i doskonalenia animatorów ruchu regionalnego. Za te działania Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu uhonorowane zostało „Honorową Nagrodą im. Oskara Kolberga” w 1999 r., tytułem honorowym „Lider Małopolski” w 2004 r. i 2010 r.

Z inicjatywy Antoniego Malczaka, w latach 2008 – 2010 wybudowany został, obok obiektu SOKOŁA, budynek Galerii Sztuki Współczesnej – ok. 2 tys. m2 powierzchni, w którym zostało zlokalizowane dotychczasowe Małopolskie Biuro Wystaw Artystycznych jako Oddział MCK SOKÓŁ. Galeria Sztuki Współczesnej w bardzo krótkim czasie stała się znaczącą w Polsce placówką, w której prezentowana jest sztuka współczesna z udziałem artystów z całego świata.

W latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Nowego Sącza i członkiem nieetatowym Zarządu Miasta.

Współtwórca i członek założyciel reaktywowanego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Nowym Sączu, Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego, Związku Sądeczan. Honorowy członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, Polskiej Sekcji CIOFF (Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej).

Za pracę społeczną i zawodową wyróżniony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1986), tytułem „Człowiek Roku 1993” przez czytelników Gazety Krakowskiej, „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” (1998), Medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS (2008), Tarczą Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza (2011), Odznaką i tytułem „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” (2010), Złotym Krzyżem Zasługi (2013).