ENG
FB

XIX Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Zapraszamy młodych śpiewaków operowych do udziału w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari! XIX edycja Konkursu odbędzie się w dniach 8-15 maja 2021 roku w Nowym Sączu (Polska). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2020 roku.

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari to jeden z dwóch największych międzynarodowych konkursów dla śpiewaków operowych w Polsce, odbywający się cyklicznie co 2 lata, nieprzerwanie od 1985 roku. To właśnie w Nowym Sączu, na konkursowej scenie, swoje kariery zaczynali tacy artyści jak m. in.: Piotr BeczałaAndrzej DobberMilijana Nikolić, Anna Simińska, Anna Lubańska, Aleksandra Kubas-Kruk, Hanna Elisabeth MüllerAdriana FerfeckaHubert ZapiórMiriam Albano czy Arnold Rutkowski.

Warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tej edycji nowe zasady zgłoszeń.

    

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci kierunków wokalnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do udziału w Konkursie śpiewaków niebędących studentami lub absolwentami w/w uczelni, jeżeli posiadają znaczące i udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki (nagrody na renomowanych konkursach, ważne angaże) i przedstawią rekomendację wybitnej osobowości artystycznej świata muzycznego. Dopuszczalny wiek: kobiety urodzone nie wcześniej niż 1.01.1991 roku, mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 1.01.1989 roku.

Kandydaci winni zgłosić swe uczestnictwo w terminie do 30.12.2020 r. poprzez przesłanie mailem (adres: k.kozuch@mcksokol.pl) w formie wiadomości tekstowej następujących danych: imię, nazwisko, typ głosu, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, ewentualnie rekomendacje, osiągnięcia. W wiadomości powinien znaleźć się link do nagrania odpowiedniej jakości audio video zamieszczonego w serwisie YouTube, przedstawiającego własne wykonania.

Osoby, których nazwiska znajdą się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, opublikowanej 22.02.2021 roku na stronie internetowej Konkursu, są zobowiązane do wypełnienia karty zgłoszenia, tj. formularza elektronicznego, dostępnego online na stronie internetowej www.adasari.pl. Formularz będzie aktywny od 23.02 do 5.03.2021 roku.

Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować program składający się z 10 utworów (3 w I etapie, 5 w II etapie oraz 2 w III etapie). Program powinien zawierać:

 • 1 utwór W.A. Mozarta (I etap),
 • 1 utwór polskiego kompozytora (II etap),
 • 1 utwór kompozytora urodzonego po 1 stycznia 1950 r. (II etap),
 • 2 arie operowe z towarzyszeniem orkiestry wybrane z listy utworów obowiązkowych.
      

W całości programu winny być uwzględnione różne epoki i style muzyczne, przy czym jeden kompozytor może być reprezentowany najwyżej dwukrotnie (nie dotyczy to nagrody za wykonanie pieśni). Obowiązuje śpiewanie utworów w języku oryginalnym oraz uwzględnienie w wykonywanym repertuarze najmniej dwóch języków obcych. Transpozycje arii oratoryjnych i operowych są niedozwolone – poza wyjątkami uznanymi w praktyce przez tradycję wykonawczą.

   
   
WAŻNE DATY KONKURSU

25.09.2020

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

30.12.2020

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

22.02.2021

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników

do 5.03.2021

Przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zakwalifikowanych uczestników

08.04.2021

Losowanie kolejności występowania uczestników

08.05.2021

Otwarcie Konkursu

09-10.05.2021

I etap

11-12.05.2021

II etap

13.05.2021

Próba z orkiestrą dla finalistów

14.05.2021

III etap

15.05.2021

Rozdanie nagród i koncert laureatów

        

TRZY NAGRODY ODDZIELNIE DLA GŁOSÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH

 • I nagroda w każdej grupie – równowartość ok. 5.000 euro
 • nagroda specjalna za utwór W.A. Mozarta
 • nagroda specjalna za utwór polski
 • nagroda im. Ady Sari dla wybitnego sopranu koloraturowego
 • nagroda dla wybitnego pianisty – akompaniatora

   

ADA SARI (1886-1968) - PATRONKA KONKURSU

Na patronką Konkursu została wybrana znana polska śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy) - Ada Sari. Naprawdę nazywała się Jadwiga Szayer. Urodziła się w 29 VI 1886 roku w Wadowicach. Trzy lata później jej ojciec został mianowany burmistrzem w Starym Sączu, gdzie Jadwiga pobierała lekcje śpiewu, fortepianu i uczyła się języków obcych. Powróciła tam po kilku latach spędzonych na nauce w Cieszynie i Krakowie. W latach 1905-1907 uczyła się śpiewu w prywatnej szkole Włoszki hr. Pizzamano w Wiedniu, a następnie w Mediolanie u prof. Antonio Rupnicka. W 1909 roku zadebiutowała w Teatro Nazionale w Rzymie w partii Małgorzaty w Fauście Ch. Gounoda i przyjęła pseudonim artystyczny Ada Sari. Kolejne lata przyniosły występy w teatrach operowych m. in.: Mediolanu (Teatro Dal Verme), Neapolu (Teatro di San Carlo), w Aleksandrii, Petersburgu, Kijowie, Lwowie, Krakowie, Wiedniu, Warszawie. W 1923 roku wystąpiła w mediolańskim Teatro alla Scala w partii Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie W. A. Mozarta pod dyrekcją A. Toscaniniego, a w 1928 roku w Nowym Jorku zaśpiewała recital w Carnegie Hall.

Po wojnie w latach 1945-1947 uczyła śpiewu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Następnie prowadziła klasę śpiewu solowego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł profesora. Zmarła 2 lipca 1968 roku w Aleksandrowie Kujawskim koło Ciechocinka. Ada Sari zdobyła wielką światową sławę. Śpiewała pod dyrekcją takich dyrygentów jak: Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni i Arturo Toscanini. Jej scenicznymi partnerami byli m. in.: Gili, Battistini, Titta Ruffo, Tito Schipa, Fiodor Szalapin oraz Adam Didur, a na estradzie występowała z Fritzem Kreislerem i Pau Casalsem. Była tym pedagogiem, który przeszczepiał na polski grunt wielką włoską szkołę śpiewu. Jej uczennicami były słynne polskie śpiewaczki, m.in.: Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokorska, Maria Fołtyn, Barbara Nieman, Zdzisława Donat i Urszula Trawińska.

      
MAŁGORZATA WALEWSKA - DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU

Od 2014 roku funkcję Dyrektora Artystycznego Festiwalu pełni znakomita śpiewaczka Małgorzata Walewska. Jest jedną z najbardziej uznanych mezzosopranistek naszych czasów podziwianą na największych scenach operowych świata. Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie profesor Haliny Słonickiej. Brała udział w wielu międzynarodowych konkursach i w samym 1992 roku otrzymała m.in.: I nagrodę na konkursie Alfredo Krausa w Las Palmas oraz dwie nagrody dla najlepszego mezzosopranu na Międzynarodowym Konkursie im. Stanisława Moniuszki w Warszawie. Była również finalistką konkursu wokalnego Belvedere w Wiedniu i Luciano Pavarottiego w Filadelfii.

Małgorzata Walewska współpracowała z wieloma światowej sławy dyrygentami takimi jak: Marco Armiliato, Seymon Bychkov, Jesus Lopez Cobos, Asher Fish, Valery Gergiev, Philippe Jordan, Vladimir Jurowski, Nicola Luisotti, Carlo Montanaro, Pier Giorgio Morandi, Stefan Soltesz, Carlo Rizzi, Massimo Zanetti czy Andriy Yurkevych. Wystąpiła na ponad 30 scenach słynnych teatrów m.in. Teatro Real w Madrycie, Teatro Nacional de São Carlos w Lisbonie, Teatro della Opera w Rzymie, Teatro Comunale w Bolonii, Seattle Opera, San Francisco Opera, Palm Beach Opera, Hawaii Opera Theater, Operze Krakowskiej, Opera Las Palmas na Gran Canarii, Grand Théâtre w Luksemburgu, Finnish National Opera w Helsinkach, Graz Opera, Washington National Opera, Baltimore Opera i Herodion Teather w Atenach. Artystka ma w swoim repertuarze także repertuar oratoryjny m.in. Messa da Requiem G. Verdiego, Stabat Mater oraz Petite Messe Solennelle. Rossiniego, Magnificat J.S. Bacha, IX Symfonia L. van Beethovena, II i III Symfonia G. Mahlera, Msza C-dur Koronacyjna W.A. Mozarta czy Te Deum A. Brucknera.

W 1999 roku brytyjski magazyn The Time wytypował Małgorzatę Walewską jako jedną z gwiazd, które oświetlą Polsce drogę w następne tysiąclecie. Artystka została także uhonorowana Perłą Polskiej Gospodarki za krzewienie kultury Polskiej na świecie i odznaczona krzyżem Milito pro Christo za wybitną interpretację Ave Maria.

W październiku 2016 r. otrzymała złoty medal Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS.

      
HISTORIA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU I KONKURSU SZTUKI WOKALNEJ IM. ADY SARI

Zapoczątkowany w maju 1985 roku, pod nazwą Dni Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, z inicjatywy prof. Heleny Łazarskiej, ówczesnego kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz profesora zwyczajnego Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu, od 2001 roku odbywa się jako Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im Ady Sari. Do wspaniałego rozwoju wydarzenia przyczynił się także Antoni Malczak, długoletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Od 2014 roku stanowisko Dyrektora Artystycznego Festiwalu i Konkursu piastuje wybitna polska śpiewaczka Małgorzata Walewska. W 1991 roku Festiwal i Konkurs zyskał status międzynarodowy. Wówczas po raz pierwszy zwycięzcą był obcokrajowiec, Andriej Szkurgan z Ukrainy. Od tamtego czasu przez sale koncertowe festiwalu i konkursu przewinęły się setki wokalistów nie tylko z Polski i całej Europy, ale także z tak odległych krajów jak Korea Południowa czy Japonia. Autorytet i nazwisko Heleny Łazarskiej, uznanej za jedną z najwybitniejszych pedagogów w Europie, przyciągało do Nowego Sącza rzesze młodych, utalentowanych śpiewaków. Ich udział, a także atrakcyjny repertuar koncertów, od lat pozyskuje coraz liczniejszą grupę melomanów, w tym również młodzieży.