ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Jacqueline BONNARDOT

Halina MICKIEWICZÓWNA

Eugeniusz SĄSIADEK

Leopold SPITZER

Elżbieta SZMYTKA

Krystyna SZOSTEK-RADKOWA

Ewa KOWALCZYK - sekretarz