ENG
FB

Jury

Helena ŁAZARSKA (Polska-Austria) - przewodnicząca jury

Luigi ALVA

Menno FEENSTRA

Andrzej HIOLSKI

Piotr KUSIEWICZ

Halina SŁONICKA

Grażyna KRAJEWSKA-AMBROZIAK

Ewa WÓJCIAK-WDOWICKA

Henryka JANUSZEWSKA - sekretarz