ENG
FB

Zmiana terminu XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari

Małgorzata Walewska, Dyrektor Artystyczna XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu oraz Andrzej Zarych, Dyrektor XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, powołując się na postanowienia punktu IX.2 Regulaminu XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu informują o następującej zmianie w treści tego Regulaminu: ze względu na stan pandemii Covid 19 zmianie ulega termin XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari i Konkurs ten odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 28 sierpnia – 4 września 2021 roku.

W związku z powyższym zmienia się treść punktu I Regulaminu i Harmonogram Konkursu przedstawia się następująco:

28.07.2021 – LOSOWANIE KOLEJNOŚCI WYSTĘPOWANIA UCZESTNIKÓW
28.08.2021, godz. 20.00 – OTWARCIE KONKURSU
29-30.08.2021 – I ETAP
31.08-1.09.2021 – II ETAP
2.09.2021 – PRÓBA Z ORKIESTRĄ DLA FINALISTÓW
3.09.2021 – III ETAP
4.09.2021 – ROZDANIE NAGRÓD I KONCERT LAUREATÓW.

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.