POL
FB

Members of the jury

Helena ŁAZARSKA (Poland - Austria) - The President of the Jury    

Luigi ALVA

Menno FEENSTRA

Andrzej HIOLSKI

Piotr KUSIEWICZ

Halina SŁONICKA

Grażyna KRAJEWSKA-AMBROZIAK

Ewa WÓJCIAK-WDOWICKA

Henryka JANUSZEWSKA - The Secretary of the Jury