POL
FB

Laureates

1st prize: Aleksandra Gruca-Bartczak - soprano (Poland)
2nd prize: Maja Rud' - soprano (Ukraine)
3rd prize: Tomasz Kuk - tenor (Poland)
4th prize: Jacek Janiszewski - bass (Poland)

Honourable Mentions: Ewa Kornas - soprano (Poland), Krzysztof Kowalewski - bass (Poland)