POL
FB

Dwa razy M: czyli młodzi i Mozart

We wtorek (30 kwietnia) odbył się koncert studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, co jest wieloletnią tradycją Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im Ady Sari.Młodzi artyści zostali przyjęci entuzjastycznie, a publiczność zgromadzona w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu zgotowała wykonawcom długą owację na stojąco. Uczelniany chór (przygotowany przez Andrzeja Korzeniowskiego) i orkiestrę poprowadził z ogromną energią Maciej Tworek. Zabrzmiała Msza koronacyjna C-dur Mozarta, skomponowana w 1779 roku.

W partiach solowych wystąpili zdolni studenci, którzy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami postawionymi przez kompozytora:  Magdalena Drozd (sopran), Yana Hurtova (alt), Bartłomiej Chorąży (tenor) i Łukasz Dziuba (bas). Zwłaszcza pochwały należą się sopranistce i tenorowi, bo też Mozart właśnie tym dwóm głosom powierzył największe partie w tym utworze. Młodzi wykonawcy – ponad sto osób na estradzie – zaskoczyli energią i świeżością wykonania. Aż miło było posłuchać.

Mszę poprzedziły orkiestrowe trzy sonaty kościelne Mozarta, wszystkie w tonacji C-dur, prowadzone od pulpitu przez koncertmistrza zespołu.

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz 

Fot. Piotr Droździk

Galeria zdjęć