ENG
FB

Gustav Mahler - II Symfonia c-moll „Zmartwychwstanie”

09.05.2015,
19:00
WSTĘP WOLNY na podstawie BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK, które można odebrać w kasie MCK SOKÓŁ od dnia 20 kwietnia 2015 roku.

José Cura - dyrygent
Urška Arlič Gololičič - sopran
Małgorzata Walewska - mezzosopran 
Chór Polskiego Radia
Górecki Chamber Choir
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej

Po dziś dzień jest uznawana za najwybitniejsze dzieło kompozytora, przez długi czas lekceważonego przez krytyków. Powstawała w okresie od 1888 do 1894 roku. Pierwsza z 5 części dzieła to dawny poemat symfoniczny Święto zmarłych, kolejne (z wyjątkiem finału) wsparte są na poetyce bliskiej pieśniom z cyklu Des Knaben Wunderhorn, ostatnią wypełnia bogata oprawa przygotowująca okazałą kulminację, w której pojawia się hymn do wiersza Friedricha Gottlieba Klopstocka Zmartwychwstanie. Do aparatu wykonawczego orkiestry dołącza chór, który po kilku rozbudowanych epizodach instrumentalnych intonuje chorał Aufersteh’n oraz znakomicie prowadzone solo altu (mezzosopranu), potem także występującego w duecie z sopranem. Prawykonanie II Symfonii odbyło się 13 grudnia 1895 roku w Berlinie, pod dyrekcją kompozytora.