ENG
FB

Jury II (tylko III etap)

Paweł GABARA 

Daniel KUSTOSIK 

Włodzimierz NAWOTKA 

Piotr SUŁKOWSKI